Finansowy mentor radzi!

Zmiany w prawie pracy

15 października 2019

W 2017 roku weszły w życie pewne zmiany w dotychczasowym prawie pracy. Zmiany te wydłużyły czas, jaki mamy na odwołanie się od wypowiedzenia. W zakładach pracy obowiązkowo musi również znajdować się regulamin, opisujący zasady pracy oraz przyznawania wynagrodzeń. Zmianom uległy również zasady wystawiania świadectw pracy.

Nowa ustała zyskała moc prawną w dniu 1 stycznia 2017. Celem który przyświecał jej twórcom było polepszenie warunków prowadzenia firmy i ułatwienie dla przedsiębiorców niektórych kwestii, które często budziły wątpliwości.

Odwołanie się od decyzji - dłuższy czas

Pierwszą kwestią która została dokładniej uregulowana w nowej ustawie jest czas, jaki pracownik ma na odwołanie się od decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę lub o nieprzyjęciu danej osoby na stanowisko. Wcześniej pracownik miał 7 dni na odwołanie się, jeśli decyzja była poprzedzona wypowiedzeniem. W przypadku rozwiązania umowy bez wcześniejszego wypowiedzenia, czas ten wynosił 14 dni. Po wprowadzeniu zmian czas na odwołanie się został wydłużony do 21 dni od momentu otrzymania pisma. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę, czy też o nie przyjęciu na stanowisko.

Regulamin zakładu pracy - powyżej 50 pracowników

prawo pracy​Kolejna kwestia to obowiązek przygotowywania regulaminów w zakładach pracy, w których zatrudnia się przynajmniej 50 osób. Powinny w nim zostać usystematyzowane wszystkie przepisy dotyczące obowiązków i praw pracowników. Muszą się w nim znaleźć również zasady o wynagrodzeniach. Nowelizacja ustawy wprowadziła nieco mniej rygorystyczne przepisy, bowiem dotychczas obowiązek taki spoczywał na przedsiębiorcach zatrudniających już 20 pracowników. Od tej pory firmy, które zatrudniają pomiędzy 20 a 50 pracowników mają obowiązek przygotowania takiego regulaminu jedynie w przypadku, gdy zażądają tego sami pracownicy, reprezentowani przez odpowiednią organizację związkową. Podobnym zmianom uległy zasady tworzenia funduszu świadczeń socjalnych. Od wprowadzenia nowelizacji obowiązek taki istnieje jedynie w tych zakładach pracy, w których zatrudnia się minimum 50 pracowników. Firmy zatrudniające minimum 20, ale mniej niż 50 pracowników muszą założyć taki fundusz tylko w przypadku, gdy pracownicy wystosują odpowiedni wniosek.

Świadectwo pracy

Zmianom uległy również zasady wystawiania świadectw pracy. W przypadku, gdy stosunek pracy danego pracownika wygasa w najbliższej przyszłości, ale pracodawca zamierza go odnowić w ciągu 7 dni od jego wygaśnięcia, nie ma obowiązku wystawiania świadectwa pracy. Świadectwo pracy nie musi być już wydawane również w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony na okres próbny lub od jego zatrudnienia minęły 24 miesiące. Jeśli jednak stosunek pracy został zawarty lub przedłużony z pracownikiem dnia 1 stycznia 2017 roku, to pracodawca musi wystawić świadectwo pracy za wcześniej przepracowane przez niego okresy.

Odpowiedzialność materialna

Nowe przepisy dotyczą też umów o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzono większy rygor, wymagający przygotowanie takiej umowy w formie pisemnej. Umowy zawarte do końca 2016 roku na podstawie starych przepisów zachowują jednak ważność.

Autor

Redakcja finansowymentor.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)