Finansowy mentor radzi!

Wcześniejsza emerytura – jakie są warianty i komu przysługuje?

14 kwietnia 2017

Wcześniejsza emerytura – dla kogo?

Najbardziej popularny typ wcześniejszej emerytury to obecnie emerytura pomostowa, natomiast mężczyźni mogą dodatkowo decydować się na emeryturę częściową. Przedstawiciele niektórych z zawodów mogą również liczyć na specjalne dodatki – tak jak nauczyciele, którzy korzystają ze świadczeń kompensacyjnych. Kwestia obniżenia wieku emerytalnego, które było obiecywane przez prezydenta Andrzeja Dudę, nie jest przez rząd poruszana. Mimo to istnieją pewne grupy zawodowe, które skorzystają z prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Emerytura pomostowa – warunki

Chociaż prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę przysługuje coraz mniejszej ilości osób, to pewnym rozwiązaniem są emerytury nazywane pomostowymi. Wcześniejsze emerytury należą się tym, którzy urodzili się przed 1 stycznia 1949 roku. Natomiast o emerytury pomostowe mogą ubiegać się osoby, które urodziły się później, a dokładniej po 31 grudnia 1948 roku.

emerytura pomostowa

Inne warunki do otrzymania potocznie nazywanej „pomostówki” to przynajmniej 55 lat u kobiet i 60 lat u mężczyzn, z okresem składkowym odpowiednio 20 i 25 lat. Jeżeli warunki ich pracy były szczególne, to okres ten wynosi 15 lat. Jeszcze jednym warunkiem podstawowym do emerytury pomostowej jest praca przed 1 stycznia 1999 roku w warunkach szczególnych, która została dotychczas wymieniona w przepisach lub praca w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008, co zostało określone przez jeszcze nowszy wykaz prac.

Emerytura pomostowa przysługuje nie tylko osobom, które są lub były zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, ale także tym, którzy na obecną chwilę są bezrobotni lub prowadzą własną działalność czy działalność rolniczą.

Ile wynosi emerytura pomostowa?

Ważna kwestia to wysokość takiej emerytury. Według prawa nie może być ona niższa od najniższej krajowej emerytury, która wynosi około 882 złotych. Dokładne obliczenia polegają na podzieleniu podstawy emerytury przez przewidywaną długość życia dla osób w wieku 60 lat, co jest ustalane według specjalnej średniej zawartej na tablicy dalszego trwania życia. Wykorzystuje się te dane, jakie obowiązywały w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomostówki.

Emerytura częściowa – dla kogo

Osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku mają prawo do otrzymywania tzw. emerytury częściowej. To możliwość wprowadzona w prawie dość niedawno, ponieważ w wyniku nowelizacji z 2012 roku. Nowe prawo przewiduje, że dla uzyskania emerytury częściowej trzeba spełniać warunek wiekowy, to znaczy mieć co najmniej 62 (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Odpowiednio należy również mieć okres składkowy w wysokości 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn. W praktyce jednak z emerytury częściowej skorzystają jedynie mężczyźni, którzy urodzili się w 1949 roku. Kobiety będą mogły skorzystać z tego prawa dopiero w 2012 roku. Dla osób, które dalej pozostają aktywne zawodowo, korzystnym jest fakt, że dla emerytury częściej nie trzeba rezygnować z pracy.

świadczenie przedemerytalneŚwiadczenie przedemerytalne

Jest to rodzaj świadczenia przyznawanego tym osobom, które straciły prace w wyniku działań pracodawcy – na przykład z powodu zamknięcia zakładu pracy. Do świadczenia przedemerytalnego mają również prawo dawni renciści oraz te osoby, które niegdyś prowadziły własną działalność gospodarczą, ale przeżyła ona upadek.

Świadczenie przedemerytalne – warunki

Warunkiem do tego typu świadczenia jest pobieranie w ciągu ostatniego pół roku zasiłku dla bezrobotnych. W tym okresie dana osoba nie może odmówić propozycji pracy, również jako zatrudnienia do prac przy inwentaryzacjach czy do robót publicznych.

Komu przysługuje świadczenie świadczenie przedemerytalne

Inne wymogi do otrzymania świadczenia przedemerytalnego to ukończenie 55 lat w przypadku kobiet oraz 60 lat w przypadku mężczyzn. Do tego muszą oni posiadać doświadczenie zawodowe wynoszące odpowiednio 20 i 25 lat. Wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi około 1029 złotych.

Świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela

Świadczenie kompensacyjne jest to świadczenie przedemerytalne dla nauczycieli. Żeby otrzymać to świadczenie, muszą oni posiadać przynajmniej 30 lat okresu składkowego i nieskładkowego, w tym 20 lat doświadczenia w postaci aktywnego nauczania na przynajmniej pół etatu. Do otrzymania prawa do tego świadczenia trzeba rozwiązać umowę z pracodawcą.

Autor

Redakcja finansowymentor.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)