Finansowy mentor radzi!

Odszkodowania powypadkowe – jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

8 lutego 2017

W razie zaistnienia wypadku, na przykład drogowego, gdy jego skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu, poszkodowany uzyskuje odszkodowanie z własnej polisy od następstw nieszczęśliwych wydatków NNW (o ile ją posiada). Ubezpieczyciel wypłaca wówczas kwotę przewidzianą w umowie. Jednakże, poszkodowany może też ubiegać się o odszkodowanie lub świadczenie z polisy OC sprawcy wypadku. W tym przypadku z jego wysokością jest jednak inaczej – to poszkodowany musi samodzielnie oszacować szkody, jakie poniósł, i podać ubezpieczycielowi wielkość żądanej kwoty zadośćuczynienia.

Odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawcy

Po odszkodowanie z OC sprawcy należy zgłaszać się bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Należy więc wziąć od niego numer polisy. Przedtem należy jednak przygotować zakres swoich żądań, gdyż będą o to pytać pracownicy ubezpieczyciela. Kwoty te należy dokładnie przemyśleć i oszacować. W tym celu należy wykonać trzy kroki: identyfikacja, oszacowanie i uzasadnienie.

1. Odszkodowanie z OC sprawcy - identyfikacja roszczeń

Osoby poszkodowane mogą ubiegać się o różne świadczenia, w tym.:

  •  odszkodowanie po wypadkurefundacja kosztów leczenia, w tym wydatków na leki, rehabilitację i dojazdy
  • zwrot utraconych w wyniku wypadku dochodów (może być pod postacią renty wyrównawczej)
  • odszkodowanie za utracone lub zniszczone w wypadku rzeczy osobiste, w tym ubranie
  • renta na wydatki związane z kosztami leczenia lub rehabilitacji
  • świadczenie jednorazowe na przekwalifikowanie lub uruchomienie działalności gospodarczej (w przypadku niemożności wykonywania dotychczasowej profesji)

Dwa ostatnie punkty dotyczą osób, które odniosły szkody, w wyniku których czasowo lub stale są niezdolne do pracy i uzyskiwania dochodów.

2. Oszacowanie kwoty odszkodowania

Kwoty o jakie ubiega się poszkodowany, muszą być jak najdokładniej oszacowane. Należy podać ubezpieczycielowi sumę, jaka zrekompensuje poniesione wydatki oraz doświadczone krzywdy i cierpienia.

W pierwszej kolejności należy zsumować wszystkie wydatki związane z wypadkiem i jego skutkami. Na ich potwierdzenie należy przedstawić paragony, rachunki, faktury czy inne potwierdzenia ich poniesienia. W przypadku braku jakichś z nich, należy podać wydaną kwotę oraz dokładnie opisać okoliczności jego poniesienia.

Druga kwestia to ustalenie zadośćuczynienia za poniesione cierpienia i ból. Warto podać konkretną kwotę, oczywiście po dokładnym namyśle i opartą na realnych przesłankach. Liczba ta będzie też ewentualnym punktem odniesienia, jeśli proponowane przez firmę ubezpieczeniową zadośćuczynienie będzie niezadowalające. W przypadku braku konkretnej żądanej kwoty, odwołanie może być trudniejsze.

Jeśli chodzi o zwrot utraconych zarobków, można się o niego ubiegać niezależnie od formy zatrudnienia. Należy jedynie konkretnie ustalić z pracodawcą kwotę dochodów, które przepadły.

3. Uzasadnienie i potwierdzenie roszczeń

​Po wykonaniu powyższego, należy zgłosić się od ubezpieczyciela oraz dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty, w tym potwierdzenia wydatków. Należy również dostarczyć opis zaistniałej sytuacji oraz przedstawić żądania odnośnie zadośćuczynienia. Opis powinien zawierać zarówno przebieg samego wypadku, jak i wszystkich wydarzeń, jakie były jego efektem.

odszkodowanie po wypadku samochodowym

W przypadku poniesionych kosztów, poza tym, co jest wymienione w dokumentacji medycznej, należy wymienić również wszystkie inne wydatki, których tam nie ma, a które były bezpośrednim i pośrednim wynikiem wypadku.

W przypadku zadośćuczynienia za poniesione cierpienie, należy jak najdokładniej opisać sytuację osobistą, jak również zdrowotną i emocjonalną, oraz wskazać wszelkie negatywne zmiany, do jakich doszło w wyniku wypadku. Dotyczy to zarówno zdrowia fizycznego i psychicznego, jak również relacji z innymi osobami.

Choć ubiegając się o odszkodowanie, można skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej, to wniosek można przygotować równie skutecznie samemu, aby nie było potrzeby płacenia prowizji od uzyskanej kwoty. O pomoc do specjalistów można się zwrócić dopiero w przypadku zaistnienia sporu z ubezpieczycielem.

Autor

Redakcja finansowymentor.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)