Finansowy mentor radzi!

Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe

17 maja 2017

Otrzymanie spadku nie jest miłym wydarzeniem, bowiem towarzyszy temu śmierć bliskiej osoby. Z drugiej strony wydaje się, że jedynym pozytywnym aspektem czegoś takiego jest pewien zysk majątkowy, otrzymany od zmarłego krewnego. Niestety, również pod tym względem nie jest tak łatwo – spadek nie zawsze oznacza zysk. Spadkobierca dziedziczy bowiem nie tylko majątek, ale również zobowiązania finansowe zmarłej osoby. W polskim prawie wyróżnia się kilka sposobów na przejęcie spadku. Jeśli decydujemy się na przejęcie spadku wprost, to jednocześnie godzimy się wziąć na siebie wszystkie obciążenia i zobowiązania, jakie wzięła na siebie zmarła osoba za życia.

Przejęcie spadku a deklaracja

Istnieją w tej kwestii pewne ograniczenia, o których mówią przepisy szczególne w dziedzinie prawa spadkowego. Wpływ na to ma również sytuacja, gdy spadkobierca ponosi za otrzymany spadek rzeczową odpowiedzialność. Obecne przepisy zostały nieco zmodyfikowane w roku 2015. Jeszcze całkiem niedawno spadkobierca obowiązkowo musiał zadeklarować sposób przejęcia spadku, zaś jeśli nie zrobił tego w danym terminie, automatycznie przejmował spadek wprost. Obecnie przepisy mówią, że w razie braku deklaracji wystawionej najpóźniej 6 miesięcy od dnia, w którym spadek został otwarty, spadkobierca przejmuje go z dobrodziejstwem inwentarza.

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Przejęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza natomiast, że spadkobierca musi spłacić związane z nim długi jedynie według wartości ustalonej w spisie inwentarza spadku. Odejście od tej reguły jest możliwe w przypadku celowego zatajenia przez spadkobiercę części majątku lub zgłoszenia nieistniejącego obciążenia finansowego ciążącego na spadku. Może się również okazać, że spadkobierca bierze na siebie jedynie część długów, celowo pomijając inne zobowiązania jednocześnie wiedząc o ich istnieniu. Aby zatem skorzystać z przywilejów związanych z przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca sam musi przestrzegać przepisów. Jeśli celowo dopuści się odstępstwa od nich, to straci wynikające z obowiązującego prawa przywileje. Szczególnie duże konsekwencje finansowe mogą grozić tym spadkobiercom, którzy celowo spłacają długi jedynie części wierzycieli, pomijając przy tym innym. W razie wykrycia takiego postępowania spadkobierca będzie musiał spłacić zaległe pieniądze pominiętym wcześniej wierzycielom.

Współodpowiedzialność spadkobierców

Jeśli spadkobierców jest kilku, to do momentu podziału spadku ponoszą oni wspólną odpowiedzialność za towarzyszące mu długi. Wierzyciel sam może wybrać, czy będzie chciał odzyskać swoje pieniądze tylko od jednego, czy też kilku spadkobierców. Sytuacja zmienia się jednak po podziale spadku i przyznaniu poszczególnym spadkobiercom jego określonej części. Wówczas każdy z nich ponosi odpowiedzialność jedynie za taką część długu, jaka odpowiada otrzymanemu przez niego udziału w spadku. Wierzyciel nie może już próbować odzyskać pieniędzy od każdego spadkobiercy. Jeżeli dana osoba spłaci w całości dług należący do jego części spadku, to zdejmuje z siebie odpowiedzialność za takie obciążenia, zaś spłaty pozostałej części zadłużenia należy wymagać od innych spadkobierców.

Autor

Redakcja finansowymentor.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)