Finansowy mentor radzi!

Rodzaje ubezpieczeń – poradnik część I

19 czerwca 2017

Na rynku znajdziemy obecnie bardzo wiele rodzajów ubezpieczeń. Znacznie różnią się one swoim zakresem i są skierowane do osób z konkretnymi wymaganiami. Warto wiedzieć o nich jak najwięcej, aby być w stanie wybrać wśród nich coś odpowiedniego dla siebie. Ponadto będziemy wiedzieli, w jakich sytuacjach możemy oczekiwać od naszego ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania i jakie warunki musimy spełnić, aby doszło to do skutku.

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Taki produkt najczęściej dostępny jest jako ubezpieczenie dla kierowcy i pasażera. Dostępne są też ubezpieczenia NNW dla podróżnych. Wybór jest bardzo szeroki – stosowne dla siebie produkty mogą znaleźć przedstawiciele różnych grup społecznych.

Odszkodowanie z tytułu tego ubezpieczenia przysługuje w sytuacji, kiedy osoba ubezpieczona doznała wypadku, spowodowanego przez czynniki zewnętrzne. Odszkodowanie jest wypłacane za doznany uszczerbek na zdrowiu. W zależności od konkretnego ubezpieczenia, można otrzymać też dodatkowe świadczenia. Ubezpieczyciel wypłaca niekiedy pieniądze na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów leczenia, jak i rekompensatę finansową za każdy dzień niezdolności do pracy czy nauki.

W przypadku ubezpieczenia NNW szkoda nie musi być spowodowana przez osobę trzecią. Ubezpieczenia takie obejmują zwykle obydwie ewentualności. Odszkodowanie jest zatem wypłacane zarówno za wypadki spowodowane przez osoby trzecie, jak i przez niezależne od nikogo czynniki.

Aby otrzymać odszkodowanie, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków zawartych w umowie. Ubezpieczyciel najczęściej wymaga, aby osoba ubezpieczona w momencie wypadku była trzeźwa. Świadczenie nie zostanie wypłacone w sytuacji, kiedy wypadek został spowodowany umyślnie.

Ubezpieczenie na życie

Takie ubezpieczenie występuje zwykle jako samodzielny produkt. Niekiedy można jednak spotkać je w pakiecie wraz z innymi usługami o szerszym zakresie.

Odszkodowanie w tym przypadku nie zostaje wypłacone osobie ubezpieczonej, ale jej rodzinie w razie nieoczekiwanej śmierci. W zależności od konkretnej oferty, świadczenia mogą być jednak wypłacone w innych sytuacjach. Może na nie liczyć osoba ubezpieczona, jeśli wskutek wypadku stanie się niezdolna do pracy i dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Aby odszkodowanie zostało wypłacone, śmierć lub uszczerbek na zdrowiu nie musi być wynikiem działania osób trzecich. Świadczenie zostaje przekazane po spełnieniu podstawowych warunków, zawartych w umowie.

Ubezpieczenia grupowe pracownicze/kontynuowane

Ubezpieczenia takie są najczęściej oferowane w zakładach pracy. Korzystają z nich zarówno pracownicy, jak i ich bliscy.

Zakres takiego ubezpieczenia jest dość szeroki; łączy ono w sobie cechy ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie i kilku innych. Świadczenia z jego tytułu otrzymuje się między innymi w razie poważnego wypadku w pracy lub śmierci bliskiej osoby. Rodzina ubezpieczonego pracownika otrzymuje odszkodowanie także w przypadku jego śmierci.

Zarówno warunki do wypłaty odszkodowania jak i zasady ustalania jego wysokości są ustalane w umowie zawieranej z ubezpieczycielem. Warunkiem do wypłaty odszkodowania nie jest spowodowanie szkody przez osobę trzecią.

Autor

Redakcja finansowymentor.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)