Finansowy mentor radzi!

Zwolnienia grupowe

16 stycznia 2017

Zwolnienia grupowe to jedna z możliwości pracodawcy w przypadku gdy możliwości finansowe firmy znacznie się pogorszą. Jednak nie zawsze może on skorzystać z takiej opcji. Zwolnienia grupowe są możliwe tylko w przypadku zakładu, który zatrudnia przynajmniej dwadzieścia osób, przy czym nie wlicza się tu pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kiedy zwolnienia grupowe?

O zwolnieniach grupowych mówi się wtedy gdy w ciągu trzydziestu dni dojdzie do zwolnienia przynajmniej około dziesięciu procent pracowników. Liczba ta zależy od tego, ile zatrudnionych osób pracowało w danym przedsiębiorstwie. W przypadku zwolnień grupowych do rozwiązania umowy dochodzi zawsze z inicjatywy pracodawcy – nie ma w tym winy pracowników. Do rozwiązania umowy może dojść na skutek wypowiedzenia lub porozumienia stron.

kiedy zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe a związki zawodowe

Pracodawca nie może zwolnić pracowników bez wcześniejszego skonsultowania tej decyzji ze związkami zawodowymi lub z wyłonionymi przedstawicielami pracowników. Wyłonienie przedstawicieli odbywa się zgodnie z warunkami przyjętymi przez pracodawcę. Negocjacjom mogą podlegać takie kwestie jak sposób ustalania wysokości świadczeń pieniężnych – należy przy tym pamiętać, że pracownikom zwolnionym w wyniku zwolnień grupowych należy się odprawa w wysokości przynajmniej miesięcznej pensji. Pracodawca musi również poinformować wcześniej o przyczynach przeprowadzenia grupowych zwolnień, terminie takich działań oraz o kolejności zwolnień. Zawarcie porozumienia między pracodawcą a przedstawicielami pracowników lub władzami związkowymi musi zostać zawarte w czasie dwudziestu dni.

Zwolnienia grupowe – zasady

Jeśli zakład pracy nadal będzie funkcjonował, niektórym pracownikom przysługuje ochrona przed zwolnieniem grupowym. Pracownicy, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do emerytury oraz matki będące na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Także działacze związkowi lub przedstawiciele pracowników, na przykład z organów pozazwiązkowych, są chronieni w przypadku zwolnień tego typu.

Zwolnienia grupowe a dodatek wyrównawczy

Ochrona przed zwolnieniem grupowym nie oznacza jednak, że dana osoba pozostanie w firmie na takich samych zasadach jak dotychczas. Możliwe jest między innymi obniżenie wynagrodzenia i zmiana warunków pracy. Dana osoba może się na to nie zgodzić, jednak dotychczasowa pensja w takich przypadkach obowiązuje tylko przez okres, w którym pracownik byłby chroniony między innymi przed zwolnieniem grupowym lub rozwiązaniem stosunku pracy z innego powodu.

zwolnienia grupowe a odprawa

Zwolnienia grupowe a odprawa

Odprawa pieniężna, która przysługuje pracownikowi przy zwolnieniu grupowym nie może być niższa niż jedno miesięczne wynagrodzenie. Niektórym pracownikom przysługują również wyższe świadczenia. W przypadku gdy pracownik był zatrudniony przez ponad dwa lata, prawnie należy się mu odprawa w wysokości dwóch miesięcznych wynagrodzeń. W sytuacji gdy dana osoba przepracowała powyżej ośmiu lat, suma ta zwiększa się i wynosi równowartość trzymiesięcznej pensji. Istnieje jednak maksymalna wysokość odprawy i zależy ona od kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce. Kwota ta pomnożona piętnaście razy to maksymalna wysokość odprawy przysługującej pracownikowi w przypadku zwolnień grupowych. Obecnie wysokość odprawy nie może więc przekroczyć trzydziestu tysięcy złotych.

Zwolnienia grupowe a krótszy okres wypowiedzenia

W przypadku zwolnień grupowych możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia, który w normalnych warunkach wynosiłby trzy miesiące. W tej szczególnej sytuacji okres ten może wynosić jeden miesiąc. Poza tym jednak pracodawca ma normalne obowiązki wobec zwolnionego pracownika. Osobie pracującej w danej firmie przysługuje zaległy urlop wypoczynkowy lub jego pieniężna równowartość. Warto również pamiętać, że również za skrócony czas wypowiedzenia umowy pracownikowi powinien otrzymać odszkodowanie. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia zalicza się również do czasu pracy i nie ma tu znaczenia fakt, czy doszło do skrócenia czasu wypowiedzenia.

Autor

Redakcja finansowymentor.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)