Finansowy mentor radzi!

Ubezpieczenie pracowników branży IT – co powinno obejmować?

28 kwietnia 2022

Dobre ubezpieczenie zawodowe OC to takie, które odnosi się do potrzeb pracowników z konkretnej branży i realnie chroni przed zagrożeniami, na które są oni narażeni. Jesteś specjalistą IT? Prawdopodobnie potrzebujesz polisy, która zabezpieczy Cię na wypadek cyberataków czy pokryje finansowe roszczenia klientów. Dowiedz się, co powinno obejmować Twoje ubezpieczenie!

Niewykonana usługa, produkt niespełniający standardów

Gdy dochodzi do naruszenia pisemnej, ale też ustnej umowy i w wyniku błędu czy zaniechania usługa nie zostanie wykonana, dla firmy IT oznacza to spore straty. Zazwyczaj odnosi się to do sytuacji, w której dostarczona usługa nie spełnia norm lub nie jest funkcjonalna w takim zakresie, jakiego oczekiwał zleceniodawca.

Zdarza się także, że produkt nie spełnia założeń, które przewiduje ustawa. Gdy wątpliwościom podlega bezpieczeństwo lub jakość wyrobu, wówczas dostawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Dobre ubezpieczenie zawodowe OC powinno zaspokoić tego typu roszczenia.

Utrata dokumentów, danych i komplikacje z tym związane

Zdarza się, że dokumenty czy dane wrażliwe zostają utracone lub trafiają w nieuprawnione ręce. W takiej sytuacji kontrahenci mogą wysuwać roszczenia finansowe lub domagać się zadośćuczynienia w inny sposób. W takiej sytuacji również przydaje się dobra polisa, która pokrywa koszty lub poniesione wydatki.

Nieuczciwi pracownicy i podwykonawcy – działanie na szkodę firmy

Większe firmy zatrudniają pracowników, jednak te osoby nie zawsze działają w taki sposób i z takim zaangażowaniem jakiego byś oczekiwał. W odpowiednio skonstruowanej polisie są zapisy mówiące o tym, że w razie szkód wyrządzonych przez nieuczciwych pracowników, w wyniku popełnionych przez nich błędów czy zaniedbań można ubiegać się o finansowe odszkodowanie. Powinno ono pokrywać poniesione straty i ewentualne roszczenia.

Problematyczna bywa też współpraca z podwykonawcami. Nie zawsze jesteś w stanie pilnować jakości ich pracy i kontrolować postępy oraz efekty. Gdy dochodzi do problemów z terminową realizacją zleceń, nadużyć czy innych problemów, to wysunięte roszczenia może pokryć polisa ubezpieczeniowa.

Niewypłacone wynagrodzenie – zabezpieczenie

Tym, co najbardziej utrudnia firmom prowadzenie działalności i blokuje płynność finansową są nieuregulowane należności. W najlepszych polisach znajdziesz zapisy o tym, że za nieopłacone, lecz terminowo i prawidłowo dostarczone usługi lub produkty IT, odpowiedzialność finansowa może zostać przejęta przez ubezpieczyciela. Dotyczy to sytuacji, w której poszkodowany już dalej nie ubiega się o swoje roszczenia, lecz uznaje, że zostały one zaspokojone poprzez taką wypłatę.

W pracy specjalisty IT może dojść do wielu problemów, nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz innych, które pociągają za sobą konsekwencje finansowe. Nieumyślne naruszenie własności intelektualnej, utrata wrażliwych danych, naruszenie prywatności i poufności – warto z wyprzedzeniem zabezpieczyć się na ich wypadek.

Artykuł partnera

Autor

Redakcja finansowymentor.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)