Finansowy mentor radzi!

Ubezpieczenie dziecka w szkole

15 października 2019

Rodzice nie są zobowiązani do zakupu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, jednak ten temat jest ciągle aktualny.

Jakie prawa mają rodzice decydujący się na zakup ubezpieczenia NWW?

Zamiast decydować się na ubezpieczenie za pośrednictwem szkoły, można poszukać innej oferty samodzielnie. Oczywiście wyższa składka oznacza szanse na ewentualnie wyższe odszkodowanie. Ochrona musi rozciągać się na wszystkie urazy powstałe na skutek nieszczęśliwych wypadków, nie tylko te pozostawiające trwałe następstwa. Duże znaczenie ma też suma ubezpieczenia, a więc górna kwota możliwego odszkodowania. Nie powinno być to mniej niż 20 tysięcy. W przeciwnym wypadku nie ma co liczyć na satysfakcjonujące odszkodowanie w przypadku złamanej ręki czy nogi.

Ubezpieczenie w szkole

Kiedy rodzic decyduje się na wykupienie ubezpieczenia w szkole, powinien zapoznać się z jego warunkami. Każdy rodzic ma do tego pełne prawo. Powinni też mieć możliwość zgłaszania ewentualnych uwag oraz opinii dotyczących umowy. Musi to mieć miejsce jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie a wycieczki szkolne

Zwykle dość kontrowersyjną kwestią są wycieczki szkolne. W roku 2014 zniesiono obowiązek zakupu ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku uczniów na wycieczkach klasowych w obrębie kraju. Mimo to rodzice często wciąż są do tego nakłaniania. Nauczyciele niekiedy nie informują, że ubezpieczenie ma charakter dobrowolny i nie jest obowiązkowe.

wycieczka szkolna​W skrajnych wypadkach rodzice słyszą, że dziecko nie pojedzie na wycieczkę jeśli ubezpieczenie nie zostanie wykupione. Czasem trzeba z kolei podpisać specjalne oświadczenie. Tymczasem takie praktyki nie powinny mieć miejsca. Tak naprawdę wypłata odszkodowania w ramach ubezpieczenia wcale nie zwalnia szkoły z obowiązku wypłaty odszkodowania z polisy OC. Takie odszkodowanie przysługuje wówczas, kiedy an terenie szkoły doszło do wypadku, którego powodem nie było nieodpowiednie zachowania się ucznia. Tak jest np. kiedy uczeń poślizgnie się na mokrej podłodze i złamie nogę. Wówczas należy zgłosić roszczenie o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej danej placówki oświatowej. To ubezpieczenie nieobowiązkowe, ale większość szkół je ma.

Sporne sytuacje

Zdarzały się sytuacje, kiedy ubezpieczyciel celowo zaniżał wysokość odszkodowania dla rodzica czy nawet odmawiał jego wypłaty. Dlatego wybierając ubezpieczenie dobrze jest sprawdzić zakres wyłączeń odpowiedzialności oraz definicję nieszczęśliwego wypadku. Niestety często zajęcia z wychowania fizycznego poza terenem szkoły nie są objęte ubezpieczeniem. Poza tym rodzice decydujący się na podpisanie umowy ubezpieczenia NWW swojego dziecka w danej placówce oświatowej muszą mieć na względzie przede wszystkim dziecka i sprawdzić czy zajęcia sportowe mieszczą się w zakresie umowy ubezpieczenia. Sporne sprawy trafiają na ogół do Rzecznika Finansowego. Kiedy umowa ubezpieczenia pozostawia jednak ubezpieczycielowi furtkę do niewypłacenia odszkodowania, to niestety rzecznik może już niewiele w tej sytuacji zrobić.

Autor

Redakcja finansowymentor.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)