Finansowy mentor radzi!

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

12 maja 2017

Osoby poszkodowane w różnego rodzaju wypadkach komunikacyjnych, w miejscach pracy czy w nieszczęśliwych sytuacjach otrzymują z reguły stosowną rekompensatę finansową. Jednym z głównych jej elementów jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Krzywda, czyli co?

Pod pojęciem "krzywdy" rozumie się tutaj każdą szkodę niemajątkową, czyli taką, która nie spowodowała utraty jakiejkolwiek części majątku osoby poszkodowanej. Może to być ból fizyczny związany z ranami odniesionymi w wypadku, jak i trudne przeżycia psychiczne. Niektóre wypadki pozostawiają w człowieku trwały ślad, taki jak lęk przed pracą w danym miejscu, trudności z powrotem do normalnego funkcjonowania czy obniżona samoocena i brak wiary we własne umiejętności.

Rekompensata - jak ustalić wysokość?

Jedną z najważniejszych kwestii jest tutaj ustalenie wysokości takiego świadczenia. Przepisy nie są tutaj dość szczegółowe i nakazują jedynie, aby kwota odszkodowania była odpowiednia dla doznanej krzywdy. Nie do końca wiadomo jednak, co termin ten dokładnie oznacza.

Rekompensata a szkoda majątkowa

Zadanie jest o wiele łatwiejsze w przypadku szkody majątkowej. Tutaj można dokładnie ocenić, ile kosztował stracony majątek i jak wysokie odszkodowanie należy się jako rekompensata. Trudno jednak ustalać wartość ludzkiego cierpienia, trudności oraz przeżyć, z którymi musiał sobie poradzić w wyniku poniesionego wypadku. W pierwszej kolejności należy zatem kierować się tym, czy wypłacone odszkodowanie zapewni poszkodowanej osobie odpowiednie środki na przejście przez wszystkie te trudności.

​Według kilka oświadczeń Sądu Najwyższego, odpowiednia kwota odszkodowania to taka, którą osoba poszkodowana może realnie odczuć. Musi to być wysokość, dzięki której w trudnym okresie po wypadku faktycznie będzie łatwiej dojść do siebie, bez martwienia się o trudności finansowe.

Jednocześnie kwota zadośćuczynienia nie może być zbyt wysoka. Należy ją ustalać, mając na uwadze również poziom zamożności zarówno konkretnej osoby, jak i społeczności w której żyje. Powinna być ona dopasowana do jej warunków finansowych.

odszkodowanie

Pomimo pewnego wyjaśnienia tej sprawy, kwestia ustalania wysokości odszkodowania nadal może być interpretowana w dość luźny sposób. Można jednak kierować się kilkoma konkretnymi czynnikami, które służą jako swego rodzaju drogowskazy. Pierwszy to realna wycena krzywdy poniesionej przez osobę poszkodowaną. W niektórych przypadkach jesteśmy w stanie stwierdzić, ile wyniosą koszty leczenia i ile dana osoba straci, jeśli przez jakiś czas nie będzie zdolna do wykonywania pracy. Druga to odniesienie się w decyzji do podobnych sytuacji. Można przyjrzeć się, jakiej wysokości odszkodowania są wypłacane osobom które doznały zbliżonego wypadku i zobaczyć, na jakie czynniki zwracano wówczas uwagę. Chodzi oczywiście o najbardziej powszechnie stosowane rozwiązania.

Trudno zatem jednoznacznie określić, jaką wysokość powinno mieć zadośćuczynienie dla osoby, która doznała określonego wypadku. Przy jej ustalaniu należy kierować się szeregiem czynników określających charakter danej sytuacji. Ważne jest rzetelne podejście do sprawy, bowiem jedynie w ten sposób osoba poszkodowana otrzyma kwotę, która faktycznie pomoże jej w wyjątkowo trudnej sytuacji.

Autor

Redakcja finansowymentor.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)