Finansowy mentor radzi!

Jak dobrze sporządzić testament? Dlaczego warto zostawić testament?

28 grudnia 2022

Każdy z nas w końcu umrze. Ważne jest, aby mieć świadomość tego faktu i zadbać o swoich bliskich. Notariusz może pomóc nam zabezpieczyć majątek i interesy tych, którym chcemy go zostawić w sposób sprawiedliwy i zgodny z przepisami. Warto odwiedzić kancelarie notarialną, jeśli mamy obawy co do wykonania testamentu i tego, jak wpłynie on na zaufanie i osoby obdarowane.

Kodeks cywilny przewiduje trzy formy dla sporządzenia testamentu zwykłego i trzy dla sporządzenia testamentu szczególnego. Testamentami zwykłymi nazywane są następujące formy: holograficzna, notarialna i allograficzna. Do szczególnych rodzajów dokumentów, których ważność wynosi sześć miesięcy, należą testamenty ustne, podróżne i wojskowe. Z testamentami zwykłymi najczęściej spotykamy się na co dzień. Jak prawidłowo je sporządzić?

Testament holograficzny, czyli własnoręczny

Tego typu testament można sporządzić w domu bez pomocy urzędnika. Musi on jednak spełniać wszystkie wymogi prawne. Nie może być napisany na maszynie, wydrukowany, napisany alfabetem Braille'a, ani podyktowany osobom trzecim. Musi być podpisany przez spadkodawcę wyłącznie w jego imieniu, własnoręcznie i czytelnie. Niedopełnienie któregokolwiek z tych obowiązków może skutkować unieważnieniem lub próbą spłycenia testamentu.

Testament jest aktem notarialnym

Jest to najczęściej spotykana metoda sporządzania testamentu. Zapewnia ona prawidłowe dopełnienie wszystkich formalności, w tym poświadczenie i podpis spadkodawcy. Niemal niemożliwe jest unieważnienie testamentu sporządzonego w ten sposób z powodu braku elementów formalnych. Notarialny Rejestr Testamentów umożliwia wpisanie dokumentu i zmniejsza szansę na jego zagubienie lub ukrycie przez kogokolwiek.

Testamenty allograficzne (urzędowe)

W tym przypadku spadkodawca może ustnie oświadczyć swoją wolę w obecności dwóch świadków urzędnika stanu cywilnego (wójta, burmistrza), starosty i sekretarza powiatu. To ustne oświadczenie jest zapisywane w protokole i odczytywane na głos w obecności świadków.

Testament spisany w kancelarii notarialnej jest tak samo bezpieczny jak ten sporządzony w banku.

W obawie przed kosztami, wiele osób unika załatwienia spraw spadkowych u notariusza. Sporządzanie testamentów jest podstawową czynnością notarialną, a stawki są z góry określone. Prosty testament kosztuje 50 złotych netto. 200 zł netto wymaga uwzględnienia zapisu lub dziedziczenia. Jest to zapis, który mówi, że określona osoba otrzyma dany przedmiot z mocy prawa po śmierci osoby, po której się dziedziczy. Za zapisy, które dotyczą spadku lub wydziedziczenia pobierana jest opłata w wysokości 150 zł. Istnieją również koszty za wypisy. Usługi te są dostępne dla wszystkich ze względu na urzędowe stawki.

Aby sporządzić testament u notariusza, należy przedstawić dowód tożsamości i oświadczenie, że jesteśmy w pełni świadomi wszystkich konsekwencji. Następnie notariusz musi odczytać nam testament po jego wypełnieniu.

Sporządzanie testamentu

Dlaczego warto zostawić testament?

Po śmierci właściciela, testament rządzi majątkiem. Majątek przechodzi na spadkobiercę bez konieczności przeprowadzania spraw sądowych. Spadkodawca może przekazać swój majątek na dowolną liczbę. Kancelaria Adam Rusek w Kielcach sporządza testament. Dzięki temu spadkodawca może przyjść i przekazać swoją ostatnią wolę na piśmie. Testament jest otwierany po śmierci spadkodawcy. Problem pojawia się, gdy kilka dokumentów spadkodawca zostawi. Ma on do tego prawo i nie ma obowiązku tłumaczyć się przed innymi. Ważny jest ostatni dokument. Osoby, które czują się pokrzywdzone lub pozbawione przez spadkodawcę, często podważają testament w sądzie. Sprawy te mogą ciągnąć się przez wiele lat.

Możesz być pewny, że Notariusz w Kielcach sporządzi testament zgodnie z prawem, rejestrując je w rejestrze notarialnym. Sprawdź notariusz-rusek.pl

Czy osoba chora może sporządzić ważny testament?

Osoba w ciężkim stanie ma prawo sporządzić pisemny testament. Musi być jednak świadoma jego istnienia. Jeśli dokument zostanie napisany na łożu śmierci, lub jeśli spadkodawca jest podłączony do respiratora, lub ból jest łagodzony np. morfiną, może być nieważny. Rodzina może sporządzić testament w momencie przebudzenia, jeśli osoba jest chora. Może on jednak zostać podważony. Jeśli spadkodawca jest ciężko chory lub ma schizofrenię, upośledzenie umysłowe, halucynacje i paranoję, a także inne zaburzenia psychiczne, takie jak alkoholizm i narkomania, nie będzie mógł sporządzić testamentu. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy spadkodawca jest w stanie remisji. Jeśli chory jest w pełnej świadomości psychicznej, może nadal sporządzać testament, nawet jeśli jest niewidomy lub niepełnosprawny fizycznie.

 

Autor

Redakcja finansowymentor.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)