Finansowy mentor radzi!
 

Ubezpieczenie dziecka w szkole

Rodzice nie są zobowiązani do zakupu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, jednak ten temat jest ciągle aktualny. Jakie prawa mają rodzice decydujący się na zakup ubezpieczenia NWW? Zamiast decydować się na...

Zobacz więcej
 

Zmiany w prawie pracy

W 2017 roku weszły w życie pewne zmiany w dotychczasowym prawie pracy. Zmiany te wydłużyły czas, jaki mamy na odwołanie się od wypowiedzenia. W zakładach pracy obowiązkowo musi również znajdować się regulamin, opisujący zasady pracy...

Zobacz więcej
 

Na jakie wsparcie od państwa mogą liczyć rodziny w Polsce?

Polskie rodziny o niskich dochodach mogą liczyć na pomoc ze strony państwa w formie świadczeń pieniężnych - zasiłku rodzinnego i nie tylko. Poza tym przysługuje im kilka innych form państwowej pomocy. Zasiłek rodzinny W Polsce...

Zobacz więcej

Kredyt na mieszkanie vs wynajem mieszkania

 

Warto wiedzieć, że od 2016 roku wkład własny jest koniecznym warunkiem, aby ubiegać się o kredyt na zakup mieszkania. To sprawia, że wiele...

Zobacz więcej

Dług spadkowy a dział spadku

 

Wydaje się, że otrzymanie mieszkania w spadku stanowi czystą korzyść. W rzeczywistości trzeba podejść do tego w rozsądny sposób, bowiem w...

Zobacz więcej

Kredyt pod zastaw mieszkania

 

Istnieje wiele sposobów na zabezpieczenie zaciąganego przez siebie kredytu. Jednym z nich jest wykorzystanie w tym celu nieruchomości, ustawiając...

Zobacz więcej

Rodzaje ubezpieczeń - poradnik część II

 

Ubezpieczenie wypadkowe - ZUS Ubezpieczenie wypadkowe w ZUS, analogicznie do ubezpieczenia rolników w KURS, może mieć charakter ubezpieczenia...

Zobacz więcej

Rodzaje ubezpieczeń – poradnik część I

 

Na rynku znajdziemy obecnie bardzo wiele rodzajów ubezpieczeń. Znacznie różnią się one swoim zakresem i są skierowane do osób z konkretnymi...

Zobacz więcej

Szkoda całkowita AC, OC

 

Co prawda termin "szkoda całkowita" jest często spotykany w branży ubezpieczeń samochodowych, ale w języku polskim nadal nie został jasno...

Zobacz więcej