Finansowy mentor radzi!
 

Rozliczenie umowy o dzieło

W roku 2017 weszły w życie istotne zmiany w zasadach rozliczania umów - zleceń. Dotyczą one przede wszystkim ustalania stawek godzinowych za wykonywaną pracę. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych, dość dużych zmian, również tutaj...

Zobacz więcej
 

Premia a nagroda

Dnia 13 grudnia 2016 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że prawo do premii przysługiwało wszystkim zatrudnionym pracownikom, ponieważ każdy z nich legitymował się określonym "wkładem" pracy. Natomiast wysokość tej premii...

Zobacz więcej
 

Dziedziczenie firmy rodzinnej

Na rynku działa wiele firm, które szczycą się długą rodzinną tradycją oraz tym, że są przekazywane z pokolenia na pokolenie. W świetle przepisów spadkowych przekazanie firmy swoim potomkom nie jest wcale tak trudne, jak mogłoby się...

Zobacz więcej

Ubezpieczenie dziecka w szkole

 

Rodzice nie są zobowiązani do zakupu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, jednak ten temat jest ciągle aktualny...

Zobacz więcej

Zmiany w prawie pracy

 

W 2017 roku weszły w życie pewne zmiany w dotychczasowym prawie pracy. Zmiany te wydłużyły czas, jaki mamy na odwołanie się od wypowiedzenia...

Zobacz więcej

Na jakie wsparcie od państwa mogą liczyć rodziny w Polsce?

 

Polskie rodziny o niskich dochodach mogą liczyć na pomoc ze strony państwa w formie świadczeń pieniężnych - zasiłku rodzinnego i nie tylko...

Zobacz więcej

Kredyt na mieszkanie vs wynajem mieszkania

 

Warto wiedzieć, że od 2016 roku wkład własny jest koniecznym warunkiem, aby ubiegać się o kredyt na zakup mieszkania. To sprawia, że wiele...

Zobacz więcej

Dług spadkowy a dział spadku

 

Wydaje się, że otrzymanie mieszkania w spadku stanowi czystą korzyść. W rzeczywistości trzeba podejść do tego w rozsądny sposób, bowiem w...

Zobacz więcej

Kredyt pod zastaw mieszkania

 

Istnieje wiele sposobów na zabezpieczenie zaciąganego przez siebie kredytu. Jednym z nich jest wykorzystanie w tym celu nieruchomości, ustawiając...

Zobacz więcej